"چهار سیاره در اتاقم" سرانجام چاپ شد. سومین و آخرین مجموعه شعر من پس از قریب هفت سال، در 212 صفحه در آلمان منتشر شد. وحید عباسی، دوست قدیمی من زحمت صفحه آرایی و طرح جلد را کشیده است. از علی عطایی، حسین حیدربیگی، کاوه جبران و دیگر دوستانی که من را در گزینش و اصلاح شعرها یاری کردند، نیز دنیایی سپاسگزارم.
"چهار سیاره در اتاقم"، "من در اثر ماه گرفتگی" و "این کفش های پیاده" دستاورد آموزه هایی است که در مکتب ادبی "در دری" آموختم. شانزده سال پیش بود که علی عطایی، دوست خانوادگی و شاعر جوان بلخی، مرا به این مرکز فرهنگی برد؛ جایی که با خجالت اولین کارهایم را در محضر استادان مظفری و کاظمی خواندم. حالا هم با همان شرمندگی آخرین مجموعه شعر را در ادامه هزار سال ادبیات پارسی، ادبیات حماسه و عشق، منتشر می کنم. امید است که خدشه یی بر چهره ادبیات سترگ پارسی نبوده باشد.
دوستانی که علاقمند دریافت این دفتر شعر هستند، یادداشتی برایم بفرستند.
این کتاب را از آمازون بخرید
این کتاب را از انتشارات فروغ در آلمان بخرید
این کتاب را در نشر ناکجا بخرید
چاپ دوم این کتاب را از انجمن قلم افغانستان به دست آورید
این کتاب را از "کتابسرا" در افغانستان بخرید

Four Planets in My Room - the Third Anthology - 2012 - Germany
چهار سیاره در اتاقم - مجموعه سوم - 1391 - آلمان - ناشر: شاعر

The Last Days of Autumn

روزهای آخر پاییز یادداشتی درباره اولین انتخابات پارلمانی افغانستان در سال 1384 است. نویسنده که در 25 سالگی پا به کارزار سیاست افغانستان مانده بود، چشمدیدهای خود را از تحولات آن روزگار در این کتاب به تصویر کشیده است. این کتاب یکی از معدود نوشته هایی است که وقایع سیاسی افغانستان بعد از سقوط رژیم طالبان را ثبت کرده است.
ناشر: بنیاد فریدریش ایبرت - کابل - 2006
Publisher: FES- Kabul - 2006

I, Child of the Lunar Eclipse

I, Child of the Lunar Eclipse - Second Anthology - 2007 - Tehran
من در اثر ماه گرفتگی - مجموعه دوم - 1386 - تهران - ناشر: عرفان

مصاحبه و معرفی کتاب با روح الامین امینی

These Walking Shoes

These Walking Shoes - First Anthology - 2007 - Kabul
این کفش های پیاده - مجموعه نخست - 1386 - کابل - ناشر: ژکفر حسینی

Kabul; the Little Texas

این کتاب یادداشت خبرنگاری از تحولات سیاسی - اجتماعی در کابل سه سال پس از سقوط طالبان و اندکی پیش از اولین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 1383 (2004) است. این یادداشت تصویر روشن از رویکردهای جریانات مختلف سیاسی آن دوره ارائه می کند.
ناشر: نویسنده - کابل - 1384
publisher: Asef Hossaini, Kabul, 2004