لکه های لعنتی این فنجان وارونه

 
n 54048 1 600x374
وقتی غمگینم شعر می شوی
وقتی خوشحالم خاطره،
بین کلمات و عکس ها
طوری گیر کرده ام که پرنده ها
روی شاخه این روزهایم می نشینند
بسم الله می گویند و فال حافظ می گیرند
صبور باید بود
با کلماتی که با تاخیر
    از راه می رسند
نگاهی به ساعتت می اندازی
دیر کرده ام، یعنی
یک جایی
میان شعر و خاطره 
دست و پا می زنم
حافظ را می بندی و بختمان را
در لکه های فنجانی وارونه 
                                   جستجو می کنی!
لکه هایی که نه شعر دارند، نه خاطره ...
 
۳۰جولای

All rights reserved for Dr. Sayed Asef Hossaini. No part of this Website is permitted to be reproduced, distributed, or transmitted without notifying the source and the writer's full name.

Impressum

Privacy Policy