یادمان همایون هنر، آهنگساز و آوازخوان فقید


هشت قطعه آهنگ ساخته و بازنوازی شده زنده یاد "همایون هنر" که قرار بود با نام "آهوی من از شهر برگشته است" منتشر شود، اکنون با نام "قدی بلند و صدایی بلندتر" در ستایش او و نیکی هایش در اختیار دوستداران همایون قرار می گیرد.
شعر و دکلمه: عاصف حسینی
صدابرداری و آهنگسازی: زنده یاد همایون هنر
زمستان87 - کابل

جشنواره شعر صلصال - سوئد 2019

... و زخم ...

شعرخوانی ویژه در انجمن ادبی هرات - خزان 2014

یاد یاران

خداحافظ کابل - Goodbye Kabul