Four Planets in My Room

Four Planets in My Room
چهار سیاره در اتاقم سرانجام چاپ شد. سومین و آخرین مجموعه شعر من پس از قریب هفت سال، در ۲۱۲ صفحه در آلمان منتشر شد. وحید عباسی، دوست قدیمی من زحمت صفحه آرایی و طرح جلد را کشیده است. از علی عطایی، حسین حیدربیگی، کاوه جبران و دیگر دوستانی که من را در گزینش و اصلاح شعرها یاری کردند، نیز دنیایی سپاسگزارم.

چهار سیاره در اتاقم، "من در اثر ماه گرفتگی" و "این کفش های پیاده" دستاورد آموزه‌هایی است که در مکتب ادبی "در دری" آموختم. شانزده سال پیش بود که علی عطایی، دوست خانوادگی و شاعر جوان بلخی، مرا به این مرکز فرهنگی برد؛ جایی که با خجالت اولین کارهایم را در محضر استادان مظفری و کاظمی خواندم. حالا هم با همان شرمندگی آخرین مجموعه شعر را در ادامه هزار سال ادبیات پارسی، ادبیات حماسه و عشق، منتشر می کنم. امید است که خدشه یی بر چهره ادبیات سترگ پارسی نبوده باشد

Four Planets in My Room - the Third Poem Collection - 2012 - Germany
چهار سیاره در اتاقم - مجموعه سوم - ۱۳۹۱- آلمان - ناشر: شاعر

The Last Days of Autumn

The Last Days of Autumn
 
روزهای آخر پاییز یادداشتی درباره اولین انتخابات پارلمانی افغانستان در سال ۱۳۸۴ است. نویسنده که در ۲۵ سالگی پا به کارزار سیاست افغانستان مانده بود، چشمدیدهای خود را از تحولات آن روزگار در این کتاب به تصویر کشیده است. این کتاب یکی از معدود نوشته هایی است که وقایع سیاسی افغانستان بعد از سقوط رژیم طالبان را ثبت کرده است.

ناشر: بنیاد فریدریش ایبرت - کابل - ۲۰۰۶
Publisher: FES- Kabul - 2006

Power Structures in Afghanistan's Rural Communities

Power Structures in Afghanistan's Rural Communities


این کتاب که نتیجه شش سال پژوهش است، در زمینه روش شناسی قدرت ابزار جدیدی را پیشکش می‌کند. این تحقیق به چگونگی منابع و اشکال قدرت در قریه‌های سیاسی و غیرسیاسی و جایگاه آن در معادلات قدرت در کابل می‌پردازد. در بخش مردمشناسی هزاره نیز، تازه‌ترین معلومات تئوریزه شده است

I, Child of the Lunar Eclipse

I, Child of the Lunar Eclipse

I, Child of the Lunar Eclipse - Second Poem Collection - 2007 - Tehran

من در اثر ماه گرفتگی - مجموعه دوم - ۱۳۸۶ - تهران - ناشر: عرفان
به زودی نسخه های الکترونیکی "کابل؛ تگزاس کوچک"، و "من در اثر ماه گرفتگی" نیز در دسترس قرار می گیرند.

مصاحبه و معرفی کتاب با روح الامین امینی

These Walking Shoes

These Walking Shoes

These Walking Shoes - First Poem Collection - 2007 - Kabul

این کفش های پیاده - مجموعه نخست - ۱۳۸۶ - کابل - ناشر: ژکفر حسینی

Kabul; the Little Texas

Kabul; the Little Texas

این کتاب یادداشت خبرنگاری از تحولات سیاسی - اجتماعی در کابل سه سال پس از سقوط طالبان و اندکی پیش از اولین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال ۱۳۸۳ (۲۰۰۴) است. این یادداشت تصویر روشن از رویکردهای جریانات مختلف سیاسی آن دوره ارائه می کند

ناشر: نویسنده - کابل - ۱۳۸۴
publisher: Asef Hossaini, Kabul, 2004