The Future of Afghanistan's Persian Literature - BBC Pargar Program

An Interview on Peace Negotiation - Rah-e Madanyat Daily

An Interview on Peace Negotiation - Rah-e Madanyat Daily

An Interview with Safia Bayat - Radio Nawroz

IMG-4246.jpg

چه باید می‌کردیم؛ مصاحبه با بنیاد آرمانشهر پیرامون جامعه مدنی و وضعیت سیاسی جدید افغانستان


با اینکه جامعه‌ی مدنی در افغانستان به شکل طبیعی به دنیا نیامد و سزارین شد، به‌هرحال یکی از این دستاوردها می‌تواند به وجود آمدن و رشد همین جامعه‌ی مدنی در کشور باشد. اگر این طبقه‌ی اجتماعی تقویت و تداوم یابد، در آینده، امکان آن وجود دارد که برخی از این نهادهای مدنی بتوانند جایگاه خود را در لایه‌های اجتماعی تثبیت کنند و شکل و اندام بومی‌ای به خود بگیرند. جامعه‌ی مدنی در هر کشوری هم به شدت پویا است و هم می‌تواند باعث بالانس قدرت در آن کشور شود؛ امیدوارم در افغانستان نیز چنین اتفاقی بیفتد و جامعه‌ی مدنی جایگاه اصلی و اساسی خود را بیابد. دستاورد دیگر به نظر من موضوع حق و حقوق زنان است. با اینکه باز هم با این موضوع، پروژه‌ای برخورد شده، در هر صورت همین که در این زمینه صحبت می‌شود و برای دولتمداران حائز اهمیت است، نوعی دستاورد محسوب می‌شود

متن کامل این مصاحبه در وبسایت آرمانشهر